Personer med emneord «Molekylærbiologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Anmarkrud, Jarl Andreas Senioringeniør +47-22851866 +47-93299849 (mob) j.a.anmarkrud@nhm.uio.no Genetikk, Molekylærbiologi, Metagenomikk, Evolusjon
Bjørgo, Elisa Kontorsjef +47-22840608 elisa.bjorgo@ncmm.uio.no Strategi, Økonomi, Molekylærbiologi, Lederstøtte, Ansettelser, Livsvitenskap, Forskningsadministrasjon, Personaladministrasjon
Bosnjak, Tatjana Stipendiat +47-22856542 +47-41442283 (mob) tatjana.bosnjak@farmasi.uio.no Proteaser, Proteases, Legumain, ProTarg, Cysteinproteaser, Cysteine proteases, Farmasi, Molekylærbiologi, Cellebiologi, Cathepsiner, Legemidler, Biokjemi, Onkologi/kreft, Farmakologi, Life Science, Cystatin, Fysiologi
Børresen-Dale, Anne-Lise Professor emeritus +47-92854455 (mob) a.l.borresen-dale@medisin.uio.no Livsvitenskap, Molekylærbiologi
Fossum, Sigbjørn Professor emeritus +47-22851213 sigbjorn.fossum@medisin.uio.no Immunologi, Molekylærbiologi, Evolusjon, Genetikk og epidemiologi
Gjøen, Tor Professor +47-22844943 +47-95163161 (mob) tor.gjoen@farmasi.uio.no Cellebiologi, Mikrobiologi, Virus, Laks, Immunologi, Vaksine, Antiinfektiva, Molekylærbiologi, Lipider, Genekspresjon
Grini, Paul Professor +47-22854574 +47-99390210 (mob) paul.grini@ibv.uio.no Planter, Epigenetikk, Kromatin, Molekylærbiologi, Livsvitenskap - life science
Hegna, Ida Kristin Professor emeritus +47-22844934 95096830 (mob) +47-95096830 i.k.hegna@farmasi.uio.no Livsvitenskap - life science, Mikrobiologi, Molekylærbiologi, AFM
Jaroszewicz, Ewa Overingeniør +47-22844948 ewa.jaroszewicz@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Molekylærbiologi, Livsvitenskap - life science
Junges, Roger Postdoktor +47-22840340 roger.junges@odont.uio.no antibiotikaresistens, immunologi, Mikrobiologi, molekylær mikrobiologi, molekylærbiologi, normal flora, Biofilm, patogener, signalering, genetisk kompetanse
Kolstø, Anne-Brit Professor emeritus +47-22856923 a.b.kolsto@farmasi.uio.no Molekylærbiologi, Mikrobiologi, Livsvitenskap - life science
Kristensen, Tom +47-22856629 tomk@ulrik.uio.no Mikrobiologi, Molekylærbiologi, Genteknologi, Biokjemi
Kristensen, Vessela Professor, Avdeling for klinisk molekylærbiologi +47-67963924 v.n.kristensen@medisin.uio.no Molekylærbiologi, Brystkreft, Livsvitenskap, Biostatistikk
Lian, Aina-Mari Overingeniør +47-22852070 a.m.lian@odont.uio.no molekylærbiologi, Luminex, Innkjøp, Celledyrking, PCR & Q-PCR
Malecki, Jedrzej Mieczyslaw Forsker +47 99 47 91 07 j.m.malecki@ibv.uio.no Biokjemi, Molekylærbiologi
Olsson, Vilde Stipendiat vilde.olsson@ibv.uio.no Molekylærbiologi, Arabidopsis, Plantegentikk
Røed, Asbjørn +47-22840355 asbjorn.roed@odont.uio.no organdannelse, molekylærbiologi, osmoregulering, stamceller, spyttkjertel, epigenetikk, cellebiologi
Solberg, Rigmor Professor +47-22857514 +47-97739048 (mob) rigmor.solberg@farmasi.uio.no Farmakologi, Cystatin, Osteoporose, Proteolytiske enzymer, Biokjemi, Proteaser, Molekylærbiologi, Proteolyse, Legumain, Kreft, Livsvitenskap - Life Science, Aterosklerose, Cysteinproteaser, Legemidler, Cellebiologi, Farmasi, Cathepsiner
Strozynski, Margarita Anna Senior forskn.tekn +47-22840519 m.a.strozynski@ibv.uio.no proteomikk, Biokjemi, Massespektrometri, Molekylærbiologi
Szalai, Paula Stipendiat paula.szalai@ncmm.uio.no Molekylærbiologi, Kreftforskning, Cellebiologi
Thiede, Bernd Gruppeleder +47-22840533 bernd.thiede@ibv.uio.no Massespektrometri, Biokjemi, Molekylærbiologi, Proteomikk
Økstad, Ole Andreas Løchen Professor +47-22854789 +47-92603952 (mob) +47 92603952 aloechen@farmasi.uio.no Bioinformatikk, DNA sekvensering, Mikrobiologi, Evolusjon, Life Science, Genomer, Matforgiftning, Bioteknologi, Biologi, Livsvitenskap, Antibiotikaresistens, Molekylærbiologi, Biofilm