Personer med emneord «Musikk og kulturforståelse»

Navn Telefon E-post Emneord
Jacobsen, Eirik Stipendiat +47 47275646 (mob) +4747275646 eirik.jacobsen@imv.uio.no Populærmusikk, Musikk og medier, Sjangerutvikling, Teknologi, Musikk og kulturforståelse