Personer med emneord «Nano- og mikroteknologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Snorre Aunet Aunet, Snorre +47-22852703 +47-90013264 sa@ifi.uio.no Nano- og mikroteknologi
Bilde av Iouri Galperine Galperine, Iouri Professor Emeritus +47-22856495 +47-90517238 iouri.galperine@fys.uio.no Materialvitenskap og -teknologi, Nano- og mikroteknologi, Complex
Bilde av Iouri Galperine Galperine, Iouri Professor emeritus +47-22856495 +47-90517238 iouri.galperine@fys.uio.no Materialvitenskap og -teknologi, Kondenserte fasers fysikk, Teoretisk fysikk, Nano- og mikroteknologi
Bilde av Anette Eleonora Gunnæs Gunnæs, Anette Eleonora Associate Professor +47-22852812 a.e.gunnas@fys.uio.no TEM, Materialvitenskap- og teknologi, Nano- og mikroteknologi, Nanomaterials, Energy challenges, Diffraksjon, SMN
Bilde av Anette Eleonora Gunnæs Gunnæs, Anette Eleonora Førsteamanuensis +47-22852812 a.e.gunnas@fys.uio.no TEM, Nanopartikler, Nano- og mikroteknologi, Materialvitenskap og -teknologi, Fornybar Energi, Energy challenges, Nanomaterials
Bilde av Ole Martin Løvvik Løvvik, Ole Martin Professor II +47-22840689 o.m.lovvik@fys.uio.no Materialvitenskap og -teknologi, Fornybar Energi, Modellering og simulering, Nano- og mikroteknologi
Bilde av Omid Mirmotahari Mirmotahari, Omid Førsteamanuensis +47-22857700 +47-45050045 omidmi@ifi.uio.no Nanoteknologi, Nano- og mikroteknologi, Robotikk, Intelligente systemer, reversibel logikk, flernivå logikk, Operational research
Bilde av Arne Olsen Olsen, Arne Professor emeritus +47-22840670 arne.olsen@fys.uio.no Nano- og mikroteknologi, TEM, Materialvitenskap og -teknologi
Bilde av Aasmund Sudbø Sudbø, Aasmund Professor +47-22842219 +47-97022209 aasmund.sudbo@its.uio.no optikk, UNIK, Fornybar Energi, elektromagnetiske bølger, Nano- og mikroteknologi, foton