Nettsider med emneord «Nature Scientific Data;»

Publisert 18. jan. 2017 12:50

By Martin Malmstrøm*, Michael Matschiner*, Ole K. Tørresen*, Kjetill S. Jakobsen*, and Sissel Jentoft* in Nature Scientific Data. Open access.