Nettsider med emneord «Naturfarer»

Venstre: Ras utløst fra et fjellparti med permafrost i Signaldalen i Troms fylke. Høyre: Steinras som blokkerer en vei i Sør-Norge. FOTO: Celine Steiger, UiO & Jan Otto Larsen, Statens Vegvesen
Publisert 27. aug. 2015 12:31

Stabilitet i bratte skråninger og fjellvegger er et område for bekymring ved klimaendringer, og er viktig for samfunnet, transport mm. Permafrost kan stabilisere bratte skråninger/ fjellvegger, og er grundig undersøkt i fjellområder slik som Alpene, men det er lite kunnskap om det i Norge. CryoWALLs mål er å undersøke permafrost i norske fjell.

Foto av en forgrenet breelv i Denali, Alaska. Foto: K. S. Lilleøren
Publisert 12. des. 2013 10:38

Geomorfologi er læren om landformer og prosessene som danner dem. Geomorfologer forsker på hvorfor landskap ser ut som de gjør, både med tanke på å forstå utviklingen til landformene i fortid og nåtid og for å kunne forutsi fremtidige endringer (herunder natur- og geofarer). Dette gjøres ved en kombinasjon av feltobservasjoner, felteksperimenter og numerisk modellering.

Isblokker på flatt landskap, Svalbard. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert 10. nov. 2013 19:10

Kryosfæren inkluderer alt frossent vann på Jordens overflate, områder der snø, is og permafrost påvirker landskapet og prosesser som forekommer i dette landskapet. Vi finner store mengder vann bundet opp i isbreer og is i Arktis og Antarktis, men det finnes også i permafrost og mindre isbreer over hele verden.

Publisert 30. juni 2011 10:04

Hva er hastigheten i en elv? De som har prøvd Ole Brumms pinnelek, vil si at hastigheten varierer med hvor og når man måler. De forstår også at det er vanskelig å finne hastighetene og hvordan de varierer i store elver som St. Lawrence og Mackenzie, uten tilstrekkelig mange pinner. Men kan man bruke satellittbilder?