Nettsider med emneord «Naturfarer»

Venstre: Ras utløst fra et fjellparti med permafrost i Signaldalen i Troms fylke. Høyre: Steinras som blokkerer en vei i Sør-Norge. FOTO: Celine Steiger, UiO & Jan Otto Larsen, Statens Vegvesen
Publisert 27. aug. 2015 12:31

Stabilitet i bratte skråninger og fjellvegger er et viktig punkt for bekymring i forhold til et klima i endring, og er viktig for samfunnet, transport mm. Permafrost kan stabilisere bratte skråninger/fjellvegger, og er blitt grundig undersøkt i fjell-områder som Alpene, men det er lite kunnskap om det i Norge. CryoWALLs mål er å undersøke permafrost i norske fjell.

Foto av en forgrenet breelv i Denali, Alaska. Foto: K. S. Lilleøren
Publisert 12. des. 2013 10:38

Geomorfologi er læren om landformer og prosessene som danner dem. Geomorfologer forsker på hvorfor landskap ser ut som de gjør, både med tanke på å forstå utviklingen til landformene i fortid og nåtid og for å kunne forutsi fremtidige endringer (herunder natur- og geofarer). Dette gjøres ved en kombinasjon av feltobservasjoner, felteksperimenter og numerisk modellering.

Isblokker på flatt landskap, Svalbard. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert 10. nov. 2013 19:10

Kryosfæren inkluderer alt frossent vann på Jordens overflate, områder der snø, is og permafrost påvirker landskapet og prosesser som forekommer i dette landskapet. Vi finner store mengder vann bundet opp i isbreer og is i Arktis og Antarktis, men det finnes også i permafrost og mindre isbreer over hele verden.

Publisert 30. juni 2011 10:04

Hva er hastigheten i en elv? De som har prøvd Ole Brumms pinnelek, vil si at hastigheten varierer med hvor og når man måler. De forstår også at det er vanskelig å finne hastighetene og hvordan de varierer i store elver som St. Lawrence og Mackenzie, uten tilstrekkelig mange pinner. Men kan man bruke satellittbilder?

Publisert 28. feb. 2011 10:57

Både menneskelig aktivitet og naturlige prosesser som skjer på Jorda kan utløse naturkatastrofer til fare for miljøet, menneskeliv og gi store verditap. Slike farer kalles naturfare, eller geohazards på engelsk.

Publisert 13. des. 2010 15:39

Kryosfære omhandler alt frossent vann på Jordas overflate, eller sagt på en annen måte sonen hvor snø, is og permfrost påvirker landskap og gir prosessene som skjer i og forandrer landskap.