Nettsider med emneord «Neurotoxicology»

Publisert 11. feb. 2015 15:42

The talk will focus on "Nanoparticle interaction with early human placenta", an upcoming topic in reproductive toxicology.

PharmaTox logo
Publisert 24. feb. 2015 18:21

Endringsmiljøet har som mål å bli et ledende miljø innen forskning på neurotoksisitet av legemidler. Forskningen kombinerer human data, neurotoksisitetsmodeller, humane stamceller og avansert biostatistikk og bioinformatikk for å oppnå dette målet.

Publisert 24. feb. 2015 18:17

The PharmaTox Strategic Research Initiative aims to generate novel insight on effects of pharmaceuticals on human neurotoxicity and neurodevelopment.

Publisert 17. nov. 2010 15:26