Nettsider med emneord «Observasjoner»

portrettbilde av Ainar Drews
Publisert 24. sep. 2021 09:31

Ph.d.-kandidat Ainar Drews ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "On microjets in sunspot penumbrae" for graden Philosophiae Doctor.

portrettbilde av Souvik Bose
Publisert 21. sep. 2021 09:54

Ph.d.-kandidat Souvik Bose ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "On the dynamics of spicules and mass flows in the solar atmosphere" for graden Philosophiae Doctor.

portrait photo of Souvik Bose
Publisert 21. sep. 2021 09:52

Doctoral candidate Souvik Bose at the Institute of Theoretical Astrophysics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, is  defending the thesis "On the dynamics of spicules and mass flows in the solar atmosphere" for the degree of Philosophiae Doctor.

Publisert 29. sep. 2020 17:09
Publisert 10. feb. 2020 15:56
image showing a gravitational lensed galaxy cluster
Publisert 30. nov. 2018 14:24

In this project we exploit the magnification effect of gravitational lensing to probe galaxy evolution in unprecedented details.

Publisert 1. juni 2017 13:10
Publisert 10. des. 2013 11:07
Publisert 3. nov. 2010 15:21
Publisert 3. nov. 2010 15:19
Publisert 3. nov. 2010 15:19