Nettsider med emneord «Oecologia;»

Publisert 19. okt. 2016 15:07

Anne G. Hertel, Andreas Zedrosser, Atle Mysterud*, Ole-Gunnar Støen, Sam M. J. G. Steyaert, and Jon E. Swenson in Oecologia

Publisert 2. mars 2016 10:30

Eric Edeline, Andreas Groth, Bernard Cazelles, David Claessen, Ian J. Winfield, Jan Ohlberger, L. Asbjørn Vøllestad, Nils C. Stenseth and Michael Ghil in Oecologia

Publisert 25. jan. 2016 10:37

Atle Mysterud, Lars Qviller, Erling L. Meisingset and Hildegunn Viljugrein in Oecologia

Publisert 14. okt. 2014 10:52

Lucie Debeffe et al. (Atle Mysterud) in Oecologia