Nettsider med emneord «Oseanografi»

Publisert 24. aug. 2020 12:41
Publisert 7. jan. 2020 13:43
Publisert 7. aug. 2017 10:13
Publisert 20. apr. 2017 15:39
Publisert 23. nov. 2016 11:17
Publisert 13. jan. 2016 16:12
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 4. mars 2011 09:38

Havforskning og kunnskap om de fysiske prosessene som hele tiden foregår i havet er særlig viktig med tanke på fiskerier, skipstrafikk, oljeaktivitet, klima og forurensning.

Drift trajektorier, kysten utenfor Nord-Norge (Ill: I. Koszalka, UiO)
Publisert 12. jan. 2011 10:34

Fysisk oseanografi vedrører alt fra fysiske egenskaper til sjøvann, dynamikk i Golfstrømmen til den termohaline sirkulasjonen. Forskergruppen jobber med temaer som omfatter oseanisk dynamikk, bølgeprosesser (over et bredt spekter av skalaer), turbulens, termodynamikk og diffusjon.