Nettsider med emneord «PWFA»

Publisert 4. nov. 2014 10:49

Plasmabølgeakselerasjon er studiet av hvordan en kan forme plasmaer for å akselerere partikkelstråler ved bruk av tusen ganger så sterke elektriske felt som det som er mulig å skape med konvensjonell mikrobølgebasert akseleratorteknologi.  Hovedutfordringen er å demonstrere at vi kan utnytte de meget sterke plasmafeltene på en energieffektiv måte, og samtidig bevare en meget god strålekvalitet.  Hvis vi greier å oppnå dette kan plasmaer muligens revolusjonere fagfeltet partikkelakseleratorer og på sikt muliggjøre mer kompakte, energieffektive og billigere akseleratorer.   Dette kan i fremtiden få betydning for hvor kraftige partikkelkollisjonsmaskiner (a la LHC) det er mulig å bygge for å studere elementærpartikler.

Publisert 4. nov. 2014 10:33

In plasma wakefield acceleration research we study the use of plasmas for accelerating charged particle beams using electric fields a thousand times stronger than what is possible than with conventional microwave based accelerator technology.  The main challenge is to demonstrate that we can harvest these very strong field in an energy efficiency way, and at the same time preserve a very good particle beam quality.  If this can be achieved, plasmas may revolutionize the field of particle accelerators and allow accelerators to be made more compact, more energy efficient and cheaper.  This is particularly important for advances in high energy particle physics, where powerful but efficient accelerators are required in order to study lepton interactions at the TeV-scale and beyond.