Nettsider med emneord «Parasites & Vectors;»

Publisert 2. juli 2019 11:48

By Ryanne I. Jaarsma, Hein Sprong, Katsuhisa Takumi, Maria Kazimirova, Cornelia Silaghi, Atle Mysterudet al. in Parasites & Vectors. Open Access.

Publisert 9. jan. 2019 13:49

By Vetle M. Stigum*, Ryanne I. Jaarsma, Hein Sprong, Christer M. Rolandsen, and Atle Mysterud* in Parasites & Vectors. Open access.

Publisert 23. mai 2018 12:12

By Atle Mysterud*, Vetle Malmer Stigum*, Ingrid Vikingsdal Seland*, Anders Herland*, W. Ryan Easterday*, Solveig Jore, Olav Østerås and Hildegunn Viljugrein* in Parasites & Vectors

Publisert 19. okt. 2016 14:34

Lars Qviller*, Hildegunn Viljugrein*, Leif Egil Loe, Erling L. Meisingset, and Atle Mysterud* in Parasites & Vectors

Publisert 29. apr. 2014 14:38

Lars Qviller, Lise Grøva, Hildegunn Viljugrein, Ingeborg Klingen and Atle Mysterud in Parasites & Vectors

Publisert 1. juli 2013 11:33

Atle Mysterud, William R. Easterday, Lars Qviller, Hildegunn Viljugrein and Bjørnar Ytrehus in Parasites & Vectors

Publisert 20. des. 2012 15:12

Knut Madslien et al. in Parasites & Vectors (Open Access)