Personer med emneord «Permafrost»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Andreas Alexander Alexander, Andreas Doctoral Research Fellow +47 22856692 +47 93959552 andreas.alexander@geo.uio.no Glaciology, Cryosphere, Remote Sensing, Climate Change, Glacier hydrology, Numerical Modeling, Permafrost, Flow Sensing
Czekirda, Justyna Doctoral Research Fellow justyna.czekirda (at) geo.uio.no Permafrost
Czekirda, Justyna Stipendiat justyna.czekirda (at) geo.uio.no Permafrost
Bilde av Bernd  Etzelmüller Etzelmüller, Bernd Head of Department +47 22857229 +47 90631089 bernd.etzelmuller@geo.uio.no Glaciology, Cryosphere, Permafrost, Geohazards, Geomorphology, Geomorphometry
Bilde av Bernd  Etzelmüller Etzelmüller, Bernd Instituttleder +47 22857229 +47 90631089 bernd.etzelmuller@geo.uio.no Glasiologi, Geomorfologi, Kryosfære, Permafrost
Bilde av Ole Humlum Humlum, Ole Professor Emeritus ole.humlum@geo.uio.no Geomorphology, Glaciology, Cryosphere, Permafrost, Climate change
Bilde av Ole Humlum Humlum, Ole Professor emeritus ole.humlum@geo.uio.no Glasiologi, Geomorfologi, Klimaendringer, Kryosfære, Permafrost
Bilde av Andreas Max Kääb Kääb, Andreas Max Professor +47 22855812 a.m.kaab@geo.uio.no Remote sensing, Observation technoloies, Geoinformatics, Climate change, Cold regions, Geohazards, Cryosphere, Permafrost, Glaciology, Geomatics
Bilde av Andreas Max Kääb Kääb, Andreas Max Professor +47 22855812 a.m.kaab@geo.uio.no Fjernanalyse, Geomatikk, Geofarer, Klimaendringer, Glasiologi, Permafrost, Kryosfære
Bilde av Karianne Staalesen Lilleøren Lilleøren, Karianne Staalesen Senior Lecturer +47 22855647 k.s.lilleoren@geo.uio.no Glaciology, Permafrost, Geomorphology, Climate change
Bilde av Karianne Staalesen Lilleøren Lilleøren, Karianne Staalesen Førstelektor +47 22855647 k.s.lilleoren@geo.uio.no Glasiologi, Permafrost, Kvartærgeologi, Geomorfologi, Klimaendringer
Bilde av Frans-Jan Parmentier Parmentier, Frans-Jan Forsker +47 22855814 f.j.parmentier@geo.uio.no Climate change, Carbon Cycle, Arctic ecosystems, Permafrost, Land surface modelling, Snow-Vegetation-Permafrost Interactions
Bilde av Frans-Jan Parmentier Parmentier, Frans-Jan Forsker +47 22855814 f.j.parmentier@geo.uio.no Klimaendringer, Karbonsyklus, Permafrost, Metan- og CO2-flukser, Arktiske økosystemer
Bilde av Thomas Vikhamar Schuler Schuler, Thomas Vikhamar Professor +47 22855928 t.v.schuler@geo.uio.no Glasiologi, Hydrologi, Kryosfære, Permafrost
Bilde av Robin Benjamin Zweigel Zweigel, Robin Benjamin Stipendiat r.b.zweigel@geo.uio.no Land surface modelling, Permafrost, Cryosphere
Bilde av Kristoffer Aalstad Aalstad, Kristoffer Researcher kristoffer.aalstad@geo.uio.no Data assimilation, Remote sensing, Meteorology, Snow, Permafrost, Inverse modeling, Bayesian inference