Nettsider med emneord «Petroleumsgeologi»

Publisert 10. des. 2013 21:26
Publisert 10. des. 2013 21:26
Publisert 10. des. 2013 21:26
Publisert 10. des. 2013 21:26
Publisert 10. des. 2013 21:26
Publisert 10. des. 2013 21:26
Publisert 10. des. 2013 21:26
Publisert 9. nov. 2010 13:54

Det globale energibehovet er raskt økende. Innen fremtidens energibehov er det nødvendig å dekke den materielle veksten som skal til for å sikre en internasjonal rettferdig fordeling og økonomisk vekst.