Personer med emneord «PhD»

Navn Telefon E-post Emneord
Forsudd, Britt-Marie Agneta Seniorkonsulent +47 22856953 b.m.a.forsudd@iln.uio.no Forskerutdanning, PhD, Internasjonalisering, Studentutveksling
Hesthammer, Sjur Emilio Rådgiver +47 22841815 s.e.hesthammer@stv.uio.no PhD, Studieadministrasjon
Hoff, Elisabeth Seniorkonsulent +47 22857267 elisabeth.hoff@ibv.uio.no phd-administrasjon, PhD, Internasjonalisering, Internasjonalt samarbeid, Erasmus+, Mobility
Innes, Anne Gunhild Rådgiver +47 22855869 a.g.innes@geo.uio.no PhD, FS, Parat, ePhorte, Eksamen, Studieadministrasjon, Forskerutdanning, Epay
Johnson, Emilie Espolin Seniorkonsulent e.e.johnson@psykologi.uio.no PhD, Ph.d.-konsulent, ph.d.-administrasjon, Forskningsadministrasjon
Liendo, Anna Maria Førstekonsulent +47 22845881 90287505 a.m.liendo@medisin.uio.no Forskningsadministrasjon, PhD
Majid, Sumera Rådgiver +47 22845307 sumera.majid@uv.uio.no Forskerutdanning, PhD, Dr.philos, Opptak, Disputas, Forskerkurs
Rydning, Ida Elisabeth Seniorkonsulent +47 22842213 +47 92225659 i.e.rydning@its.uio.no Studentinformasjon, veiledning, Undervisningsplanlegging, PhD, Eksamen
Salameh, Sarah Rådgiver +47 22856931 sarah.salameh@ilos.uio.no PhD, Cristin, Forskningsadministrasjon, Forskningsrådet, Forskningsstøtte, ERC, personvern, Forskningsetikk
Sheibani Harat, Mozhdeh Seniorrådgiver +47 22840130 mharat@ifi.uio.no PhD, internasjonalisering
Søndergaard, Pia Rådgiver +47 22855614 pia.sondergaard@ifikk.uio.no Forskerutdanning, PhD, Forskningsadministrasjon