Personer med emneord «Photoelectrochemistry»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Christian Fleischer Fleischer, Christian Doctoral Research Fellow 45275583 christian.fleischer@smn.uio.no SMN, Chemistry, 2D Materials, Photoelectrochemistry, Supercapacitors