Nettsider med emneord «Plasmabølgeakselerasjon»

Publisert 4. nov. 2014 10:49

Plasmabølgeakselerasjon er studiet av hvordan en kan forme plasmaer for å akselerere partikkelstråler ved bruk av tusen ganger så sterke elektriske felt som det som er mulig å skape med konvensjonell mikrobølgebasert akseleratorteknologi.  Hovedutfordringen er å demonstrere at vi kan utnytte de meget sterke plasmafeltene på en energieffektiv måte, og samtidig bevare en meget god strålekvalitet.  Hvis vi greier å oppnå dette kan plasmaer muligens revolusjonere fagfeltet partikkelakseleratorer og på sikt muliggjøre mer kompakte, energieffektive og billigere akseleratorer.   Dette kan i fremtiden få betydning for hvor kraftige partikkelkollisjonsmaskiner (a la LHC) det er mulig å bygge for å studere elementærpartikler.