Nettsider med emneord «Prognose»

Publisert 21. mars 2018 14:49
Publisert 2. nov. 2017 12:18
Publisert 13. sep. 2016 10:53
Publisert 11. feb. 2011 15:19

Teksturanalyse er et felt innen bildebehandling som er mye benyttet til tolkning og analyse av digitale bilder, for eksempel innen fjernmåling, industriell inspeksjon og medisinsk diagnostikk.