Nettsider med emneord «Programråd»

Publisert 27. jan. 2015 10:02
Publisert 27. jan. 2015 10:01
Publisert 16. jan. 2011 22:15

Fra høsten 2018 har alle studieprogrammene ved Institutt for informatikk egne programråd.

Programrådet skal fastsette programmets innhold og oppdatere dette i henhold til den faglige utviklingen, samt holde en aktiv dialog med de involverte institutter om emnebidrag og kvaliteten på disse. Det har også ansvar for den helhetlige studiekvaliteteten, og skal i samarbeid med instituttene sikre kvaliteten av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljø i programmet, samt øvrige forhold som fremkommer av fakultetets systembeskrivelse for kvalitetssikring.

Publisert 26. nov. 2010 07:55