Personer med emneord «Refusjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Aulin, Thomas Rådgiver +47 22858666 thomas.aulin@admin.uio.no Reise, Refusjon, Forskudd, ePhorte, Verneombud
Børing, Mette Seniorkonsulent +47 22854310 +47 95447335 mette.boring@admin.uio.no Refusjon, Innkjøp
Carlosama Carvajal, Monica Fabiola Seniorrådgiver +47 22856234 +47 93480650 (mob) m.f.c.carvajal@admin.uio.no Rapportering, Regnskap, Refusjon, Kontroll- og avstemmingsgruppen
Grønsberg, Cindy Rådgiver +47 22844474 cindy.gronsberg@iped.uio.no Studieadministrasjon, Bachelor i pedagogikk, UVEXFAC, Økonomi, Bilag, Personaladministrasjon, Refusjon, Reise, Sykemelding
Hveem, Marie Sofie Seniorkonsulent m.s.hveem@medisin.uio.no Administrasjon, Nettpublisering, Fakturaer, Refusjon
Kjærnet, Anniken Rådgiver +47 22859210 anniken.kjarnet@medisin.uio.no Bilag, Kontrollprogram, Fakturaer, Honorar, Refusjon
Leirdal, Henry Seniorkonsulent +47 95760046 (mob) henry.leirdal@admin.uio.no Økonomi, Regnskap, Bilag, Refusjon, Eiendomsavdelingen
Låtun, Ann-Christine Alderin Seksjonssjef +47 22856241 +47 95199391 (mob) a.c.a.latun@admin.uio.no Ledelse, Lønn, Honorar, Reise, Refusjon, Fravær
Næss, Hilde Seniorkonsulent +47 22851807 hilde.nass@nhm.uio.no Økonomi, Regnskap, Kontrollprogram, Bilag, Betaling, Honorar, Fakturaer, Refusjon, Innbetaling, Utbetaling
Olsen, Gry Elisabeth Seniorkonsulent +47 22840321 g.e.olsen@odont.uio.no Basware, Refusjon, innkjøp, HR-portalen, Reise
Reierstad, Ingrid Åstveit Førstekonsulent +47 22851679 i.a.reierstad@nhm.uio.no Refusjon, Basware, Honorar, Kontrollprogram, Bilag, Fakturaer
Roser, Mari Seniorrådgiver +47 22840757 mari.roser@usit.uio.no Økonomi, Regnskap, Innkjøp, Fakturaer, Refusjon
Sak, Malgorzata Magdalena Seniorkonsulent m.m.sak@medisin.uio.no Innkjøp, Faktura, Refusjon, eOmpostering, Fakturering ut, Bilagslønn, Nettpublisering, Forskningsseminarer
Stageberg, Kari Rådgiver +47 22841031 kari.stageberg@admin.uio.no Refusjon, Forskudd, Reise
Strømvoll, Anne Rådgiver +47 22856319 anne.stromvoll@admin.uio.no Reise, Refusjon, Forskudd
Tyskerud, Paul Seniorkonsulent +47 22841030 paul.tyskerud@admin.uio.no Lønn, Refusjon