Nettsider med emneord «Rekruttering»

Publisert 14. feb. 2022 13:27
Publisert 23. nov. 2016 12:33
Publisert 15. feb. 2011 13:42

Prosjektets overordnede mål er å styrke rekrutteringen og bedre kjønnsbalansen ved realfaglige utdanninger og yrker.

Publisert 17. des. 2010 13:09

Faktorer som påvirker rekruttering, gjennomføring og kjønnsbalanse innen naturvitenskap, teknologi og matematikk i høyere utdanning.

Publisert 9. nov. 2010 10:40

Vår forskning og utvikling skal fremme læring og motivasjon i fysikk i skole og høyere utdanning. Seksjon for fysikkdidaktikk er også involvert i utdanning av realfagslektorer og i etter- og videreutdanning av lærere.

Publisert 8. nov. 2010 10:09
Publisert 4. nov. 2010 13:10
Publisert 4. nov. 2010 13:09
Publisert 4. nov. 2010 12:18