Nettsider med emneord «Robotikk»

Publisert 13. sep. 2018 10:53

Bevegelse har hatt en viktig rolle i evolusjonshistorien og utviklingen av liv her på Jorda, og er en uadskillelig del av alle former for liv slik vi kjenner det. Ikke minst er bevegelse som fenomen en viktig del menneskets sosiale og private hverdag, både gjennom hvordan vi oppfatter og uttrykker oss selv til andre og hvordan andre oppfattes av oss selv. Dette kommer kanskje spesielt tydelig til uttrykk gjennom vårt kroppspråk, gjennom for eksempel gestikulering eller plassering i forhold til dem man sosialiserer med.

Når vi mennesker forsøker oss på å utvikle roboter som på mange måter etterlikner levende organismer kan det tenkes at bevegelse også stå sentralt i designet ikke bare som et element av det.

Publisert 25. sep. 2017 15:46
Publisert 23. sep. 2016 19:49

Teknologi blir en viktigere og viktigere del av medisinsk behandling. På Intervensjonsenteret på Rikshospitalet har vi nå innen robotikk oppgaver innenfor et par ulike applikasjoner for en robotplattform som vi har utviklet styresystemet for sensor control rundt en industrirobot (UR5). Robotplattformen er lagt opp slik at sensorinformasjon kan leses inn i systemet raskt nok til at vi kan kjøre kraftstyring og haptikk (fjernstyring) på den. Dessuten kan den ta inn video og ultralyd data med høy båndbredde.

Publisert 17. sep. 2015 08:40
Publisert 18. nov. 2010 14:50

I Robotikk og Intelligente systemer jobber vi ut i fra et ønske om å bidra i utvikling av stadig mer intelligente systemer. Dette kan være systemer som kan erstatte menneskelig dømmekraft eller utføre oppgaver vi ønsker å automatisere.

Publisert 4. nov. 2010 14:23
Publisert 4. nov. 2010 14:18
Publisert 4. nov. 2010 14:11
Publisert 4. nov. 2010 14:08
Publisert 4. nov. 2010 14:07
Publisert 4. nov. 2010 13:59
Publisert 4. nov. 2010 13:55
Publisert 4. nov. 2010 13:51