Nettsider med emneord «Robotikk»

Publisert 25. okt. 2021 20:46

Oppgaven utføres i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller. 

Bildet kan inneholde: kjøretøy.
Publisert 18. aug. 2021 16:25

Oppgaven utføres i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller. 

Publisert 29. okt. 2020 12:49

Oppgaven utføres i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller. 

Publisert 6. okt. 2020 16:35

Bevegelse er en viktig del menneskets sosiale hverdag, og gjør seg gjeldene både gjennom hvordan vi oppfatter og uttrykker oss selv til andre og hvordan andre oppfattes av oss selv. Dette kommer kanskje spesielt tydelig til uttrykk gjennom vårt kroppsspråk, gjennom for eksempel gestikulering eller plassering i forhold til dem man sosialiserer med. Innenfor forskningsfeltet for menneske—robot interaksjon (HRI) er robotens evner til bevegelse et sentralt tema, men likevel settes ikke nødvendigvis uttrykket til robotens bevegelser i sentrum

Publisert 23. sep. 2016 19:49

Teknologi blir en viktigere og viktigere del av medisinsk behandling. På Intervensjonsenteret på Rikshospitalet har vi nå innen robotikk oppgaver innenfor et par ulike applikasjoner for en robotplattform som vi har utviklet styresystemet for sensor control rundt en industrirobot (UR5). Robotplattformen er lagt opp slik at sensorinformasjon kan leses inn i systemet raskt nok til at vi kan kjøre kraftstyring og haptikk (fjernstyring) på den. Dessuten kan den ta inn video og ultralyd data med høy båndbredde.

Publisert 17. sep. 2015 08:40
Publisert 18. nov. 2010 14:50

I forskningsgruppen Robotikk og intelligente systemer (ROBIN) jobber vi ut i fra et ønske om å bidra i utvikling av stadig mer intelligente systemer. Dette kan være systemer som kan erstatte menneskelig dømmekraft eller utføre oppgaver vi ønsker å automatisere.

Publisert 4. nov. 2010 14:23
Publisert 4. nov. 2010 14:18
Publisert 4. nov. 2010 14:08
Publisert 4. nov. 2010 14:07
Publisert 4. nov. 2010 13:55
Publisert 4. nov. 2010 13:51