Nettsider med emneord «SST»

portrettbilde av Ainar Drews
Publisert 24. sep. 2021 09:31

Ph.d.-kandidat Ainar Drews ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "On microjets in sunspot penumbrae" for graden Philosophiae Doctor.

Publisert 20. nov. 2017 10:52