Nettsider med emneord «STAR: Science & Technology of Archaeological Research;»

Publisert 13. apr. 2016 10:29

Bastiaan Star, Marianne H.S. Hansen, Morten Skage, Ian R. Bradbury, Jane A. Godiksen, Olav S. Kjesbu and Sissel Jentoft in STAR: Science & Technology of Archaeological Research