Nettsider med emneord «Solar Orbiter»

Image may contain: Amber, Astronomical object, Circle, Sun, Science.
Publisert 15. nov. 2022 14:38

The spacecraft Solar Orbiter spotted a ‘tube’ of cooler atmospheric gases snaking its way through the Sun’s magnetic field.

Close-up of the sun
Publisert 31. okt. 2022 13:03

The ESA-led Solar Orbiter mission has experienced its second close encounter with the Sun. It is delivering more stunning data, and at higher resolution than ever before.

Nærbilder av solen
Publisert 13. okt. 2022 14:28

Se de nye nærbildene av solen fra Solar Orbiter. Bildene viser fremdriften til ESA/NASA-romfartøyet på reisen mot solen.

Image may contain: Amber, Astronomical object, Circle, Sun, Science.
Publisert 13. okt. 2022 13:40

See the new close up photos of the Sun from Solar Orbiter. The images shows the progress of the ESA/NASA spacecraft as it heads inwards on its voyage of discovery. 

Logo Abels tårn radioprogram
Publisert 1. sep. 2022 12:00

NRK programmet fredag 2. september tar for seg Solar orbiter, solaktivitet og nordlys samt biografien om Christopher Hansteen.

Bildet kan inneholde: atmosfære, rav, verden, gull, astronomisk objekt.
Publisert 19. mai 2022 18:43

Spektakulære bilder fra kraftige utbrudd på Solen og en magisk utsikt til Solpolene er resultatet av Solar Orbiters nærkontakt med Solen i mars. Materialet forskerne skal i gang med beskrives som en skattekiste av bilder og innsikt. Universitetet i Oslo, med forskere fra hele verden, bidrar med sitt solmiljø.

Solar flare
Publisert 18. feb. 2022 11:42

The image taken by the spacecraft Solar Orbiter 15th of February is the largest solar prominence eruption ever observed in a single image together with the full solar disc. It extended millions of kilometres into space.   

The sun, spacecrafts and a comet
Publisert 27. jan. 2022 08:07

For the second time in its mission so far, the ESA/NASA Solar Orbiter spacecraft has flown through the tail of a comet. A mission that includes RoCS - Rosseland Centre for Solar Physics.

Illustration of the spacecraft Solar Orbiter in front of the Sun
Publisert 15. des. 2021 12:44

Today sees the publication of a wealth of results from the spacecraft’s cruise phase. That's not bad for a mission yet to have entered its main science phase. RoCS - Rosseland Centre for Solar Physics is part of the mission.

Spacecraft Solar Orbiter
Publisert 29. nov. 2021 09:20

The flyby on 27 November went well and placed Solar Orbiter onto the correct orbit for its science phase to begin. RoCS - Rosseland Centre for Solar Physics, UiO, takes part in the mission. 

Publisert 30. juni 2021 09:33
Visualisation of ESA's Solar Orbiter spacecraft flying by Venus
Publisert 17. des. 2020 16:39

Solar Orbiter is getting ready for the first of many gravity assist flybys of Venus on 27 December, to start bringing it closer to the Sun and tilting its orbit in order to observe our star from different perspectives. 

Grafe med solvind analyse
Publisert 4. sep. 2020 14:30

This summer, the space probe Solar Orbiter took the closest pictures ever taken of the sun. The images will help researchers understand the sun better. Professor Mats Carlsson at RoCS - Rosseland Center for Solar Physics, UiO, leads the Norwegian research group's work with Solar Orbiter.

Grafe med solvind analyse
Publisert 2. sep. 2020 13:37

I sommer tok romsonden Solar Orbiter de nærmeste bildene som er tatt av sola noen gang. Bildene skal hjelpe forskerne å forstå sola bedre. Professor Mats Carlsson ved RoCS – Rosseland senter for solfysikk, UiO, leder den norske forskningsgruppens arbeide med Solar Orbiter. 

Publisert 10. des. 2013 11:10
Publisert 3. nov. 2010 15:19
Publisert 3. nov. 2010 15:19
Publisert 3. nov. 2010 15:19
Publisert 3. nov. 2010 15:19