Nettsider med emneord «Sosial interaksjon»

Publisert 13. sep. 2018 10:53

Bevegelse har hatt en viktig rolle i evolusjonshistorien og utviklingen av liv her på Jorda, og er en uadskillelig del av alle former for liv slik vi kjenner det. Ikke minst er bevegelse som fenomen en viktig del menneskets sosiale og private hverdag, både gjennom hvordan vi oppfatter og uttrykker oss selv til andre og hvordan andre oppfattes av oss selv. Dette kommer kanskje spesielt tydelig til uttrykk gjennom vårt kroppspråk, gjennom for eksempel gestikulering eller plassering i forhold til dem man sosialiserer med.

Når vi mennesker forsøker oss på å utvikle roboter som på mange måter etterlikner levende organismer kan det tenkes at bevegelse også stå sentralt i designet ikke bare som et element av det.