Nettsider med emneord «Tørke»

Publisert 21. aug. 2018 10:39
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 22. nov. 2011 23:02

En vesentlig reduksjon av tilgjengelig ferskvann, eller tørke, har betydelige sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvenser som vil kunne bli ytterligere forverret i et fremtidig klima. Det er derfor et behov for bedre kunnskap om hva som forårsaker tørke og dens effekter, men også å utarbeide overordnende planer for avbøtende tiltak.

Publisert 11. mars 2011 07:06

European Drought Centre (EDC) er et virtuelt senter som har som mål å øke forskningen og kunnskap om tørke i Europa, samt skape samarbeidsarenaer og kunnskapsutveksling mellom forskere og brukere.