Nettsider med emneord «Tørke»

Publisert 21. aug. 2018 10:39
Publisert 10. des. 2013 21:17
Foto av Pont du Gard august 2013 som viser svært lav vannføring i elven Gardon i den sørlige delen av Frankrike. Pont du Gard er en akvedukt og bro fra romertiden. Foto: Henny van Lanen
Publisert 22. nov. 2011 23:02

En vesentlig reduksjon av tilgjengelig ferskvann, eller tørke, har betydelige sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvenser som vil kunne bli ytterligere forverret i et fremtidig klima. Det er derfor et behov for bedre kunnskap om hva som forårsaker tørke og dens effekter, men også å utarbeide overordnende planer for avbøtende tiltak.

Bilde for European Drought Centre (EDC) sine websider, bannner som viser et tørt landskap.
Publisert 11. mars 2011 07:06

European Drought Centre (EDC), med Institutt for geofag/UiO som vertsinstitusjon, er et virtuelt senter som har som mål å øke forskning og kunnskap om tørke i Europa, samt skape samarbeidsarenaer og kunnskapsutveksling mellom forskere og brukere.