Personer med emneord «Teknologi- og vitenskapsstudier»

Navn Telefon E-post Emneord
Skorpen, Gro Stueland Stipendiat +47 22856351 +45 42923303 g.s.skorpen@tik.uio.no Etnografi, digitalisering, Antropologi, Teknologi- og vitenskapsstudier