Nettsider med emneord «Teoretisk fysikk»

portrettbildet av en smilende man
Publisert 7. nov. 2021 22:23

Honorary Prof. Jean-Pierre Eckmann, University of Geneva, Switzerland.

Publisert 5. okt. 2021 07:42
Publisert 21. feb. 2018 09:32
Publisert 11. feb. 2014 16:29
Publisert 12. sep. 2011 15:21
Publisert 12. sep. 2011 15:14
Publisert 9. nov. 2010 10:42

En hovedmålsetning i teoretisk fysikk er å studere de mest fundamentale problemer i vår forståelse av Naturen. Særlig fokuserer vi på spørsmål som gjelder grunnleggende kvante-fenomener.

Publisert 4. nov. 2010 12:41
Publisert 4. nov. 2010 12:41
Publisert 4. nov. 2010 12:31
Publisert 4. nov. 2010 12:31
Publisert 4. nov. 2010 12:23
Publisert 4. nov. 2010 12:15
Publisert 4. nov. 2010 12:14