Personer med emneord «Tingsrett»

Navn Telefon E-post Emneord
Bruserud, Herman Førsteamanuensis +47 22859705 herman.bruserud@jus.uio.no Kontraktsrett, Erstatningsrett, Tingsrett, Avtalerett, Kjøpsrett, Enterpriserett
Bull, Kirsti Strøm Professor emerita +47-22859341 k.s.bull@jus.uio.no Tingsrett, Samerett, Rettshistorie, Familie- og arverett
Falkanger, Thor Professor emeritus +47-22 85 97 43 -47-915 36 406 (mob) thor.falkanger@jus.uio.no Sjørett, Tingsrett, Pant, Konkurs, Tvangsfullbyrdelse, Vassdragsrett, Odelsrett, Allmenningsrett, Avdeling for sjørett
Hauge, Katrine Broch Førsteamanuensis +47 22859297 +4792616760 k.b.hauge@jus.uio.no Tingsrett, Fast eiendoms rettsforhold, Miljørett, Ekspropriasjonsrett, Plan- og bygningsrett, Klimarett, Energirett
Lajord, Marit Heier Stipendiat m.h.lajord@jus.uio.no Tingsrett, Naturressursrett, Forvaltningsrett, Kommunalrett
Malt, Gert-Fredrik Førsteamanuensis emeritus 22850078 g.f.malt@jus.uio.no Allmenn rettsteori, Rettskildelære, Tingsrett
Røsæg, Erik Professor +47 22859752 +47 48002979 (mob) erik.rosag@jus.uio.no dynamisk formuerett, konkurs, eiendomsrett, pant, tingsrett, sjørett, havrett, Arktis, Antarktis
Stavang, Endre Professor +47-22859719 +47-97179848 (mob) endre.stavang@jus.uio.no Tingsrett, Erstatningsrett, Naturressurser, Rettsøkonomi
Stenseth, Geir Professor +47 22859609 geir.stenseth@jus.uio.no Tingsrett, Naturressursrett, Allmenn rettsteori, Rettshistorie
Ørjasæter, Jo Universitetslektor 92033161 (mob) jo.orjasater@jus.uio.no Selskapsrett, Erstatningsrett, Tingsrett, Konkurs, obligasjonsrett, Prosessrett