Nettsider med emneord «Truls Norby»

Publisert 17. jan. 2017 14:18

Hydrogen vil være energibæreren vi bruker når fornybar og ren energi må erstatte fossil energi, men hva innebærer det og hvordan ser et slikt samfunn ut?