Nettsider med emneord «Tynnslip»

Publisert 18. apr. 2013 12:22

Instituttet har et eget laboratorium/verksted som fremstiller tynnslip og polerslip av bergarter, sedimenter og mineraler for mikroskopering og mikroanalyse. Eksempler på industri som anvender tynnslip er; petroleumsindustrien som ser etter kornstørrelse og porerom i sandstein for å lete etter oljereserver, eller veivesenet som skal undersøke kvalitet på betong fra broer og tunneler.