Personer med emneord «Vannkraft»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Nils Roar Sælthun Sælthun, Nils Roar Professor emeritus +47 22856767 +47 91859909 +47-91859909 n.r.salthun@geo.uio.no Flom, Vannressurser, Hydrologiske modeller, Hydrologi, Klimaendringer, Vannkraft