Nettsider med emneord «Vulkanisme; Geodesi»

Typisk eksempel på et InSAR bilde av en aktiv vulkan som er i ferd med å deformeres (her Mount Longonot, det østafrikanske riftsystem, ref kilde www.
Publisert 30. mars 2015 10:16

Et "state-of-the-art" laboratorium prosjekt for å avsløre de vulkanske prosessene bak geodetiske målinger. Vi ønsker å få kunnskap om prosessene i form av bakkebevegelser i vulkanen som fører til deformasjon. Dette gjøres med bruk av simuleringer av ulike deformasjonsegenskaper i prosessene.