Nettsider med emneord «Web»

Publisert 27. aug. 2018 16:14
Publisert 27. aug. 2018 16:05
Publisert 16. aug. 2017 11:37
Publisert 21. juni 2017 13:52

Universell utforming av nettsider og apper er tema for denne oppgaven.

For testing av nettsider og apper kan en både involvere "virkelige" mennesker og automatiserte validatorer og testvektøy.  I noen situasjoner gir maskiner bedre testresultater, og i noen situasjoner gir mennesker bedre og relevante testresultater.

Media LT har et prosjekt "Stabile testsider" som går ut på å lage sider med kjente WCAG feil, og teste disse med kjente validatorer.  I tillegg går prosjektet ut på å lage eksempler-quizer/konkurranser - og se på hvordan dette kan benyttes i opplæring og undervisning.

Medveileder er Morten Tollefsen i MediLT som har skrevet bøkene "Web og universell utforming" samt "Gode dokumenter".

Ta kontakt.

Publisert 1. apr. 2016 08:08

The website for MARmaED is today online. Welcome to MARweb at www.marmaed.uio.no

Publisert 4. nov. 2010 12:45
Publisert 4. nov. 2010 12:45
Publisert 12. juli 2010 13:13