Nettsider med emneord «aktiv læring»

Publisert 11. juni 2021 11:42

Vi inviterer til REAL undervisning som webinar.

Publisert 4. des. 2020 14:21

Vi inviterer til REAL undervisning som webinar.

Publisert 26. juni 2020 08:46

Vi inviterer til REAL undervisning som webinar.

studenter skriver på tavle
Publisert 11. feb. 2020 20:31

Man lærer ikke kjemi av å sitte og lese år etter år. Studenter på Kjemisk Institutt deltar aktivt i grupper og på lab!

Publisert 18. nov. 2019 09:05

Vi inviterer igjen til REAL undervisning - MNs seminarserie for kvalitetsheving av undervisningen, av og for ansatte ved MN. Kom - bli inspirert - diskuter - ta på forskerbrillene på egen undervisning!

Publisert 22. mai 2019 16:26

Vi inviterer igjen til REAL undervisning - MNs seminarserie for kvalitetsheving av undervisningen, av og for ansatte ved MN. Kom - bli inspirert - diskuter - ta på forskerbrillene på egen undervisning!

Publisert 13. des. 2018 14:48

Vi inviterer igjen til REAL undervisning - MNs seminarserie for kvalitetsheving av undervisningen, av og for ansatte ved MN. Kom - bli inspirert - diskuter - ta på forskerbrillene på egen undervisning!

Publisert 16. okt. 2018 14:42

Her finner du presentasjonene fra seminaret

Høsten 2017 starter alle våre bachelorprogrammer i ny versjon. Vi har et økt fokus på kontinuerlig utvikling av undervisningen. Studentene har forventninger til mer aktive læringsformer og universitetene har et ansvar for at studentene skal oppnå best mulig læringsresultater og personlig utvikling. 

to personer står foran en tavle
Publisert 16. okt. 2018 14:41

Vi inviterer igjen til REAL undervisning - MNs seminarserie for kvalitetsheving av undervisningen, av og for ansatte ved MN. Kom - bli inspirert - diskuter - ta på forskerbrillene på egen undervisning!

to personer står foran en tavle
Publisert 16. okt. 2018 14:41

Med nye bachelorprogrammer og økt fokus på kontinuerlig utvikling av undervisningen, inviterer vi igjen til REAL undervisning. Studentene har forventninger til mer aktive læringsformer og universitetene har et ansvar for at studentene skal oppnå best mulig læringsresultater og personlig utvikling.

Publisert 29. mars 2017 14:47

Hans-Petter attended an active learning and scientific teaching course in Minneapolis 5th-11th June 2016