Nettsider med emneord «arrangement»

Publisert 17. jan. 2017 14:18

Hydrogen vil være energibæreren vi bruker når fornybar og ren energi må erstatte fossil energi, men hva innebærer det og hvordan ser et slikt samfunn ut?

Publisert 17. jan. 2017 14:11

Jordens kroppstemperatur har steget dramatisk de siste hundre år. Kloden har feber, og det er vi som har forårsaket den. Under Klimafestivalen § 112 får du høre hvordan forskere fra ulike fagfelt jobber for å bidra til å redde pasienten.