Nettsider med emneord «bildeanalyse»

Publisert 23. sep. 2016 19:49

Teknologi blir en viktigere og viktigere del av medisinsk behandling. På Intervensjonsenteret på Rikshospitalet har vi nå innen robotikk oppgaver innenfor et par ulike applikasjoner for en robotplattform som vi har utviklet styresystemet for sensor control rundt en industrirobot (UR5). Robotplattformen er lagt opp slik at sensorinformasjon kan leses inn i systemet raskt nok til at vi kan kjøre kraftstyring og haptikk (fjernstyring) på den. Dessuten kan den ta inn video og ultralyd data med høy båndbredde.

Publisert 1. des. 2011 12:34
Publisert 11. feb. 2011 15:40

Til å kartlegge det indre av jorda, benyttes seismiske data. Dette er målinger av trykkbølger som reflekteres fra undergrunnen.

Publisert 11. feb. 2011 15:19

Teksturanalyse er et felt innen bildebehandling som er mye benyttet til tolkning og analyse av digitale bilder, for eksempel innen fjernmåling, industriell inspeksjon og medisinsk diagnostikk.

Publisert 11. feb. 2011 14:58

Bildeanalyse består i å analysere, tolke og manipulere digitale bilder.

Publisert 11. feb. 2011 11:42

Bildeanalyse består i å lære datamaskinen å finne bestemte objekter i et bilde. Fra et satellittbilde kan man f.eks. lage et tematisk kart over området. Fra en tidsserie av bilder tatt på ulike tidspunkter kan man oppdage endringer, f.eks. skader på trær i et skogsområde, at iskanten i arktis flytter seg nordover, eller at havtemperaturen stiger. Dette kaller vi fjernmåling.

Publisert 4. feb. 2011 15:49

Alle eksemplene på denne siden handler om å lage bilder av fenomener som mennesker ikke er i stand til å observere alene. Vi bruker måleinstrumenter og datamaskiner til å hjelpe oss. Slik kan vi få se det usette!

Publisert 3. feb. 2011 21:09

Avbildning handler om å finne nye måter for å se det usette.

Publisert 18. nov. 2010 13:19

Signalbehandling, bildeanalyse og maskinlæring for anvendelser innen medisinsk avbildning, undervannsakustikk, seismikk og fjernmåling.

Publisert 9. nov. 2010 10:35

– der fysikk møter medisin, biologi og kjemi. 

Biofysikk og medisinsk fysikk ved UiO er eit breitt fagområde der  grunnleggande fysiske teoriar og metodar nyttast til å utforske medisinske og andre biologisk relaterte spørsmål.

 

Publisert 4. nov. 2010 14:18
Publisert 4. nov. 2010 13:43
Publisert 4. nov. 2010 12:08