Personer med emneord «climate change»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Andreas Alexander Alexander, Andreas Doctoral Research Fellow +47-22856692 andreas.alexander@geo.uio.no Glaciology, Cryosphere, Remote Sensing, Climate Change, Glacier hydrology, Numerical Modeling
Bilde av Sigrid Jørgensen Bakke Bakke, Sigrid Jørgensen Doctoral Research Fellow s.j.bakke@geo.uio.no Hydrology, Drought, Climate change
Bilde av Eirik Gottschalk Ballo Ballo, Eirik Gottschalk Doctoral Research Fellow +47-22859184 +47 470 70 450 e.g.ballo@geo.uio.no Paleoclimate, Climate change, Lake sediments, Quaternary geology, Geochronology
Bilde av Bikas Chandra Bhattarai Bhattarai, Bikas Chandra Doctoral Research Fellow +47 96671631 b.c.bhattarai@geo.uio.no Climate change, Aerosols, Hydrology
Bilde av Jenny Bjordal Bjordal, Jenny Doctoral Research Fellow +47-22856012 jenny.bjordal@geo.uio.no Climate change, modelling, economic impacts
Bilde av Luis Cadahia-Lorenzo Cadahia-Lorenzo, Luis Researcher +47-22854630 luis.cadahia-lorenzo@ibv.uio.no Quantitative genetics, Climate Change, Conservation biology, Conservation genetics, Adaptation, Molecular ecology, Phenology, Ecology, Migration, Population genetics, Evolutionary Ecology, Birds
Bilde av Aud Else Berglen Eriksen Eriksen, Aud Else Berglen Professor Emeritus +47-22854688 90793310 a.e.b.eriksen@ibv.uio.no Plant physiology, Ecology, Climate change, Forest pest, Greenhouse tech
Bilde av Jon Ove Methlie Hagen Hagen, Jon Ove Methlie Professor +47-22854038 j.o.m.hagen@geo.uio.no Glaciology, Cryosphere, Ice caps, Climate change, NCoE-SVALI
Bilde av Rebecca Emma Holt Holt, Rebecca Emma Postdoctoral Fellow +47-22854577 r.e.holt@ibv.uio.no Mechanistic Modelling, Ecology, Behaviour, Climate Change, Fisheries, Fish IBM, Population Modelling, Evolution, Statistics, Cod
Bilde av Ole Humlum Humlum, Ole Professor Emeritus +47-22855804 ole.humlum@geo.uio.no Geomorphology, Glaciology, Cryosphere, Permafrost, Climate change
Bilde av Kristina Øie Kvile Kvile, Kristina Øie Postdoctoral Fellow - Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis +47-22859012 k.o.kvile@ibv.uio.no Arctic, Climate change, Zooplankton, Marine ecology, Pelagic ecology, Barents Sea, Copepods, Russia, Nordic, Ecological statistics, Trophic interactions
Bilde av Andreas Max Kääb Kääb, Andreas Max Professor +47-22855812 a.m.kaab@geo.uio.no Remote sensing, Observation technoloies, Geoinformatics, Climate change, Cold regions, Geohazards, Cryosphere, Permafrost, Glaciology, Geomatics
Bilde av Pierre-Marie Lefeuvre Lefeuvre, Pierre-Marie Researcher +47-22856692 p.m.lefeuvre@geo.uio.no modelling, Climate change, Glaciology, Glacier hydrology, Remote sensing
Bilde av Karianne Staalesen Lilleøren Lilleøren, Karianne Staalesen Senior Lecturer +47-22855647 k.s.lilleoren@geo.uio.no Glaciology, Permafrost, Geomorphology, Climate change
Bilde av Lee Hsiang Liow Liow, Lee Hsiang Associate Professor +47-22855078 l.h.liow@nhm.uio.no Paleontology, United Kingdom, Poland, Macroecology, Macroevolution, France, Evolutionary biology, Species diversity, Paleobiology, climate change, New Zealand, USA, Ecology, Evolutionary ecology, Nordic, Austria
Bilde av Irene Brox Nilsen Nilsen, Irene Brox +47-22856681 92888408 +47-92888408 i.b.nilsen@geo.uio.no Hydrology, Hydroclimatology, Land surface modelling, Climate change
Bilde av Irene Brox Nilsen Nilsen, Irene Brox +47-22856681 92888408 +47-92888408 i.b.nilsen@geo.uio.no Hydrology, Climate change, Hydrological modelling
Bilde av Anna Nilsson Nilsson, Anna Senior Lecturer +47-22859049 anna.nilsson@ibv.uio.no Animal Migration, Behavioral ecology, Life history strategies, Ornithology, Ecology, Hormones, Life-history evolution, Climate change, Population ecology, Tagging, Bird migration, Climate effects, Partial migration, Evolutionary ecology
Bilde av Christopher Nuth Nuth, Christopher +47-22857251 christopher.nuth@geo.uio.no Climate change, Glaciology, Cryosphere, Remote sensing
Bilde av Geir Ottersen Ottersen, Geir Senior Scientist (employed by IMR) 410 47 374 41047374 41047374 geir.ottersen@ibv.uio.no Atlantic cod, Fisheries oceanography, climate change, climate change ecology, Climate effects, Ecological regime shifts, Marine ecology, Marine spatial planning, Oceanography, Pelagic ecology, Population dynamics, Population ecology, Nordic, USA, Russia
Bilde av Frans-Jan Parmentier Parmentier, Frans-Jan Researcher +47-22855814 f.j.parmentier@geo.uio.no Climate change, Carbon Cycle, Arctic ecosystems, Permafrost, Land surface modelling, Snow-Vegetation-Permafrost Interactions
Bilde av Lars Petter Røed Røed, Lars Petter Professor Emeritus l.p.roed@geo.uio.no Oceanography, Climate change, Numerical modeling
Bilde av Thomas Schellenberger Schellenberger, Thomas thomas.schellenberger@geo.uio.no Climate change, Remote sensing, Glaciology, Cold regions, Geoinformatics, Geomatics, Cryosphere, Snow
Bilde av Thomas Vikhamar Schuler Schuler, Thomas Vikhamar Professor +47-22855928 t.v.schuler@geo.uio.no Glaciology, Climate change, Glacier hydrology, Cryosphere
Bilde av Trude Storelvmo Storelvmo, Trude Professor +47-22855819 trude.storelvmo@geo.uio.no Atmospheric physics, Climate, Climate change, Meteorology