Nettsider med emneord «design»

Publisert 11. nov. 2020 15:06

The Sustainability and Design research group aims to contribute to redirecting human modes of planetary habitation towards sustainment. We do that through a focus on the role of design in the sustainability of digital artefacts and the practices that they shape.

SD Lab logo
Publisert 7. okt. 2020 09:18

Do we know at our Department of Informatics enough about the role of informatics in sustainability issues such as climate change, loss of biodiversity, and chemical pollution of people and planet?

Bildet kan inneholde: skrift, tekst, logo, merke, linje.
Publisert 6. okt. 2020 17:58

Transition to more sustainable transport systems in rural areas

Publisert 6. okt. 2020 16:35

Bevegelse er en viktig del menneskets sosiale hverdag, og gjør seg gjeldene både gjennom hvordan vi oppfatter og uttrykker oss selv til andre og hvordan andre oppfattes av oss selv. Dette kommer kanskje spesielt tydelig til uttrykk gjennom vårt kroppsspråk, gjennom for eksempel gestikulering eller plassering i forhold til dem man sosialiserer med. Innenfor forskningsfeltet for menneske—robot interaksjon (HRI) er robotens evner til bevegelse et sentralt tema, men likevel settes ikke nødvendigvis uttrykket til robotens bevegelser i sentrum

Publisert 14. aug. 2018 11:34

Paro er en selskapsrobot som designet og utviklet i Japan for å være et hjelpemiddel i eldreomsorgen i et samfunn hvor de mangler arbeidskraft til å gi eldre en god omsorg. Paro er spesielt designet for å være til selskap for mennesker med demens og baserer seg mye på forskningen bak dyreterapi. Den er et nyttig verktøy som kan være tilgjengelig for folk som er allergiske mot ekte dyr eller som av andre grunner ikke kan eller får tilbud om samvær med ekte dyr. Dessverre er Paro både kostbar og skjør, og de eldre kan kun ha samvær med Paro under oppfølgning av helsepersonell. Grunnet høy underbemanning (hvert fall her i Oslo) er det vanskelig å tilby et utvidet samvær med Paro.

Publisert 21. aug. 2017 23:55

With the rapid growth in implementations and use of DHIS2 (dhis2.org/hisp.uio.no) we have a need to professionalize and scale up the system and processes for handling new functional/non-functional requirements. The new processes and system must facilitate reception of inputs from users across the globe, track these inputs, assure that inputs are in an adequate format and finally pass them on to the software developers.

Students will be involved in an action-research project with the following cycle: 1) analyzing the existing situation and needs, 2) researching and analyzing potential approaches, 3) designing a process and pilot, 4) implementing the pilot, 5) evaluating the pilot and drawing key lessons, 6) if possible take part in implementing a full-scale processes.

Publisert 16. aug. 2017 11:37
Publisert 23. okt. 2012 12:18
Publisert 29. aug. 2011 08:28
Publisert 4. apr. 2011 11:55

Informasjonssystemer påvirker hvordan vi gjør ting, både for individ og samfunn. Kunnskap om hvordan IT brukes i praksis og om hvilke effekter en IT-løsning har for individ og samfunn, gir bakgrunn for  å designe alternative og bedre IT-løsninger.

Publisert 4. nov. 2010 13:47