Nettsider med emneord «design»

Publisert 6. okt. 2020 16:35

Bevegelse er en viktig del menneskets sosiale hverdag, og gjør seg gjeldene både gjennom hvordan vi oppfatter og uttrykker oss selv til andre og hvordan andre oppfattes av oss selv. Dette kommer kanskje spesielt tydelig til uttrykk gjennom vårt kroppsspråk, gjennom for eksempel gestikulering eller plassering i forhold til dem man sosialiserer med. Innenfor forskningsfeltet for menneske—robot interaksjon (HRI) er robotens evner til bevegelse et sentralt tema, men likevel settes ikke nødvendigvis uttrykket til robotens bevegelser i sentrum

Publisert 21. aug. 2017 23:55

With the rapid growth in implementations and use of DHIS2 (dhis2.org/hisp.uio.no) we have a need to professionalize and scale up the system and processes for handling new functional/non-functional requirements. The new processes and system must facilitate reception of inputs from users across the globe, track these inputs, assure that inputs are in an adequate format and finally pass them on to the software developers.

Students will be involved in an action-research project with the following cycle: 1) analyzing the existing situation and needs, 2) researching and analyzing potential approaches, 3) designing a process and pilot, 4) implementing the pilot, 5) evaluating the pilot and drawing key lessons, 6) if possible take part in implementing a full-scale processes.

Publisert 14. aug. 2018 11:34

Paro er en selskapsrobot som designet og utviklet i Japan for å være et hjelpemiddel i eldreomsorgen i et samfunn hvor de mangler arbeidskraft til å gi eldre en god omsorg. Paro er spesielt designet for å være til selskap for mennesker med demens og baserer seg mye på forskningen bak dyreterapi. Den er et nyttig verktøy som kan være tilgjengelig for folk som er allergiske mot ekte dyr eller som av andre grunner ikke kan eller får tilbud om samvær med ekte dyr. Dessverre er Paro både kostbar og skjør, og de eldre kan kun ha samvær med Paro under oppfølgning av helsepersonell. Grunnet høy underbemanning (hvert fall her i Oslo) er det vanskelig å tilby et utvidet samvær med Paro.

Logo Sustainability and Design Lab
Publisert 11. nov. 2020 15:06

The Regenerative Technologies research group aims to contribute to redirecting human modes of planetary habitation towards sustainment. We ask: What are technologies that repair, restore, and regenerate rather than harm people and degenerate our planet? Our focus is on digital artefacts and digitalisation processes and the practices that they shape.

Publisert 13. des. 2014 14:52

Tone Bratteteig følger sjelden oppskriftene slavisk. Hun vil skape ting selv - enten det er matretter, strikketøy eller utedoer. Når det gjelder IT-verktøy er hun mest opptatt av at brukerne skal like det hun utvikler for dem.

Visualisation of energy data
Publisert 2. sep. 2021 17:45

Can we make people more aware of energy consumption? In other countries, people are aware of their energy use because energy is expensive or only accessible a few hours per day. How to do this in Norway where relatively cheap energy is available 24/7? In this master project, a team of students will work towards an installation in which energy consumption is visualised – and maybe even heard or felt – in a creative and informative manner.

Bildet kan inneholde: sykkeldel, kant, nikkel, automatisk del, sykkeldrevdel.
Publisert 4. apr. 2011 11:55

Design-gruppa har fokus på design for demokrati. Vi er opptatt av hvordan brukerne opplever møtet med informasjonsteknologi. Vi forsker på hvordan kunnskap om bruk og brukere gir grunnlag for design av (bedre) teknologiske løsninger som styrker brukernes autonomi og handlingsrom. Vi forsker derfor også på design, og på hvordan designere kan legge til rette for at brukere kan delta i designarbeidet.

Publisert 4. nov. 2010 13:47
Publisert 29. aug. 2011 08:28
Publisert 16. aug. 2017 11:37