Nettsider med emneord «design»

Publisert 13. sep. 2018 10:53

Bevegelse har hatt en viktig rolle i evolusjonshistorien og utviklingen av liv her på Jorda, og er en uadskillelig del av alle former for liv slik vi kjenner det. Ikke minst er bevegelse som fenomen en viktig del menneskets sosiale og private hverdag, både gjennom hvordan vi oppfatter og uttrykker oss selv til andre og hvordan andre oppfattes av oss selv. Dette kommer kanskje spesielt tydelig til uttrykk gjennom vårt kroppspråk, gjennom for eksempel gestikulering eller plassering i forhold til dem man sosialiserer med.

Når vi mennesker forsøker oss på å utvikle roboter som på mange måter etterlikner levende organismer kan det tenkes at bevegelse også stå sentralt i designet ikke bare som et element av det.

Publisert 14. aug. 2018 11:34

Paro er en selskapsrobot som designet og utviklet i Japan for å være et hjelpemiddel i eldreomsorgen i et samfunn hvor de mangler arbeidskraft til å gi eldre en god omsorg. Paro er spesielt designet for å være til selskap for mennesker med demens og baserer seg mye på forskningen bak dyreterapi. Den er et nyttig verktøy som kan være tilgjengelig for folk som er allergiske mot ekte dyr eller som av andre grunner ikke kan eller får tilbud om samvær med ekte dyr. Dessverre er Paro både kostbar og skjør, og de eldre kan kun ha samvær med Paro under oppfølgning av helsepersonell. Grunnet høy underbemanning (hvert fall her i Oslo) er det vanskelig å tilby et utvidet samvær med Paro.

Publisert 14. aug. 2018 10:07

Free software are easily deployed in several geographical regions, and are (because its intrinsic freedom) well suited to crowdsourcing of such tasks as translation and localization. Translation skills are not synonymous with programming or development skills and lends itself to a much wider audience for crowdsourcing than programming. This thesis project researches how localization and translation of free software can be assisted by providing tools that support crowdsourcing these tasks.

Publisert 19. mai 2018 19:42

The Sustainability and Design research group aims to contribute to redirecting human modes of planetary habitation towards sustainment. We do that through a focus on the role of design in the sustainability of artefacts, including digital ones, and the practices that they shape.

Publisert 21. aug. 2017 23:55

With the rapid growth in implementations and use of DHIS2 (dhis2.org/hisp.uio.no) we have a need to professionalize and scale up the system and processes for handling new functional/non-functional requirements. The new processes and system must facilitate reception of inputs from users across the globe, track these inputs, assure that inputs are in an adequate format and finally pass them on to the software developers.

Students will be involved in an action-research project with the following cycle: 1) analyzing the existing situation and needs, 2) researching and analyzing potential approaches, 3) designing a process and pilot, 4) implementing the pilot, 5) evaluating the pilot and drawing key lessons, 6) if possible take part in implementing a full-scale processes.

Publisert 16. aug. 2017 11:37
Publisert 11. aug. 2017 15:28

Our everyday lives involve several information systems, including many that we do not notice until they do not work properly. Most systems stay in the background, hence we may lose our knowledge about them and how they work. This thesis theme addresses design of information systems aimed at increasing users' competence about a system by using it. 

Publisert 13. des. 2014 14:52

Tone Bratteteig følger sjelden oppskriftene slavisk. Hun vil skape ting selv - enten det er matretter, strikketøy eller utedoer. Når det gjelder IT-verktøy er hun mest opptatt av at brukerne skal like det hun utvikler for dem.

Publisert 23. okt. 2012 12:18
Publisert 29. aug. 2011 08:28
Publisert 4. apr. 2011 11:55

Informasjonssystemer påvirker hvordan vi gjør ting, både for individ og samfunn. Kunnskap om hvordan IT brukes i praksis og om hvilke effekter en IT-løsning har for individ og samfunn, gir bakgrunn for  å designe alternative og bedre IT-løsninger.

Publisert 4. nov. 2010 13:47