Nettsider med emneord «detektorer»

Publisert 15. mars 2021 14:20

Når LHC på CERN blir oppgradert til høyere intensitet må mange av detektorene i ATLAS byttes innen 2027. I Norge deltar vi i utviklingen av pixel detektorer og vi får stadig nye sensorer som skal bygges til moduler og testes.

Publisert 27. aug. 2012 22:13

Kjernefysikken har som mål å undersøke og forstå atomkjernen. Kjernen befinner seg langt inne i atomet der nesten all kjent masse i universet er samlet. Den er satt sammen av protoner og nøytroner som danner et system av fermioner. Kreftene som binder sammen protonene og nøytronene, bestemmer antall stabile isotoper og deres relative forekomst i den verden vi lever. Atomkjernen er liten nok til at det finnes skarpe kvantetilstander, og samtidig stor nok til at vi finner samordnede bevegelser som rotasjon og vibrasjon.

Publisert 9. feb. 2011 11:44

Syklotronen er den eneste akselerator i Norge for ioniserte atomer til forskningsformål. Laboratoriet brukes i dag innen en rekke ulike forskningsfelter og anvendelser. De viktigste er grunnforskning innen kjernefysikk og kjernekjemi. I tillegg produseres radioaktive isotoper til bruk i nukleærmedisin.

Mer informasjon finnes på laboratoriets engelske nettsider.

Publisert 4. nov. 2010 12:22
Publisert 4. nov. 2010 12:17
Publisert 4. nov. 2010 12:17
Publisert 12. juli 2010 14:41