Nettsider med emneord «dyp læring»

Publisert 3. mars 2020 13:50
Publisert 19. sep. 2019 13:52

Med minimalt med trening greier mennesker å avgjøre om et bilde er fokusert eller ikke. Men å lage en algoritme som greier å skille fokuserte fra ufokuserte bilder har vist seg vanskelig. I denne oppgaven ønsker vi å trene et nevralt nett til å avgjøre grad av fokus i SAS bilder.

Publisert 6. feb. 2019 11:22
Publisert 12. nov. 2018 13:23
Publisert 8. nov. 2017 14:36
Publisert 4. sep. 2017 09:08
Publisert 22. mars 2017 14:15
Publisert 2. feb. 2017 10:57

Hjerterelaterte sykdommer er årsaken til de fleste dødsfall i den vestlige verden. Ultralyd er den mest brukte avbildningsmetoden for kardiologer når de skal undersøke hjertets funksjon. .

Publisert 9. des. 2016 10:01
Publisert 17. sep. 2015 08:40
Publisert 1. des. 2011 12:34
Publisert 18. nov. 2010 13:19

Signalbehandling, bildeanalyse og maskinlæring for anvendelser innen medisinsk avbildning, undervannsakustikk, seismikk og fjernmåling.

Publisert 4. nov. 2010 14:18
Publisert 4. nov. 2010 13:46