Nettsider med emneord «elektronikk»

Publisert 27. okt. 2021 10:53
Publisert 29. jan. 2018 15:25
Publisert 1. nov. 2017 13:50
Publisert 11. jan. 2017 10:07
Publisert 24. okt. 2016 13:05

Please visit the Norwegian project page for further information.

 

Publisert 20. sep. 2016 18:43

Fra en helt enkel potet ved hjelp av en bit kobber (Cu) og en bit sink (Zn) kan vi skape spenning. Dette er veldig likt den prosessen som foregår i et batteri. Vi har undersøkt om ulike frukter gir forskjellige spenningspotensialer sammenlignet med poteten, og om dette har noe sammenheng med hvor mye vann det er i frukten.

Publisert 20. sep. 2016 18:20

Raspberry Pi er en billig liten datamaskin som kan brukes til alt man måtte ønske. Med et par sensorer koblet til vil denne lille datamaskinen bli en utmerket laboratorieassistent som tar målinger og kan beregne det meste. Datamaskiner har de siste årene blitt et viktig hjelpemiddel i forskning, til både måling, modellering og beregning. Datamaskinen trenger ikke være kraftig før den gjør labarbeidet lettere og mer nøyaktig enn for hånd. Raspberry Pi sine signalpinner gjør det også enkelt å koble til sensorer som kan måle det som trengs. Denne rapporten vil utforske hvordan Raspberry Pi kan settes opp for å gi en temperaturlogger til andre forsøk.

Publisert 13. apr. 2015 20:09

Studietilbud for Programmerbar Logikk-Utvikling på Fjernlab (SPLUF) er et prosjekt finansiert av Norgesuniversitetet (2014-2016).

Målsetningen er å legge til rette for å lære å bruke programmerbar logikk-teknologien inkludert designspråk, test og verifikasjon basert på praktisk arbeid på fjernlab.

 

Publisert 28. mai 2013 14:07
Publisert 26. nov. 2010 08:24
Publisert 4. nov. 2010 13:59
Publisert 4. nov. 2010 12:23
Publisert 4. nov. 2010 12:09
Publisert 4. nov. 2010 12:08
Publisert 3. nov. 2010 15:47
Publisert 3. nov. 2010 15:47
Publisert 3. nov. 2010 15:47
Publisert 3. nov. 2010 15:22
Publisert 15. juli 2010 12:04
Publisert 15. juli 2010 12:04