Nettsider med emneord «energi»

Publisert 1. okt. 2014 12:42

Den energien som avgis eller tas opp i en kjemisk reaksjon, kaller vi kjemisk energi.(Tid 2:29)

Publisert 10. des. 2013 21:26
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 17. nov. 2010 15:39

Hydrologi er læren om vannets forekomst og bevegelse over, på og i landjorda, inkludert strømning i bekker og elver. Hydrologisk kunnskap er av stor betydning både når det gjelder vern og utnyttelse av våre ferskvannsressurser.

Publisert 17. nov. 2010 14:49
Publisert 13. nov. 2010 14:19
Publisert 4. nov. 2010 12:33
Publisert 24. okt. 2010 16:17
Publisert 12. juli 2010 14:42
Publisert 12. juli 2010 14:41