Personer med emneord «epidemiologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bakke, Tor Andreas Professor emeritus +47 22851678 t.a.bakke@nhm.uio.no Parasittologi, Virvelløse dyr, Biologi, Rundmark, Epidemiologi, Økoparasittologi, Bendelmark, Krassere, Taksonomi, Systematikk, Helminter, Ikter, Flatmark, Zoologi, Haptormark
Clausen, Thomas Professor +47 23368978 thomas.clausen@medisin.uio.no Rus- og avhengighetsmedisin, Epidemiologi, Internasjonal helse
Ghiasvand, Reza +47 22859029 reza.ghiasvand@medisin.uio.no Biostatistikk, hudkreft, Brystkreft, Epidemiologi, Kreft
Grytten, Jostein Professor 22840387 91390939 (mob) josteing@odont.uio.no helsetjenesteforskning, samfunnsodontologi, helseøkonomi, epidemiologi
Harbo, Hanne Flinstad Professor II +47 22850544 +4799546680 (mob) +4799546680 h.f.harbo@medisin.uio.no Genetikk, Epidemiologi, Hjerne og nervesystem, Multippel sklerose
Hjartåker, Anette Professor +47 22851330 anette.hjartaker@medisin.uio.no Ernæring, Kreft, Epidemiologi, Metodeutvikling og evaluering, Kostholdsforskning, Ernæringsepidemiologi
Holmstrøm, Henrik Professor II +47 23074541 henrik.holmstrom@medisin.uio.no Pulmonal hypertensjon, Epidemiologi, Medfødt hjertefeil, Hjertekateterisering
Håheim, Anne-Lise Lund +47 22840380 90 11 33 98 a.l.l.haheim@odont.uio.no Epidemiologi, Oral helse, hjerte- og karsykdommer
Kongerud, Johny Professor emeritus +47 23072517 +47 91370622 (mob) johny.kongerud@medisin.uio.no Yrkesbetingede lungesykdommer, Indusert sputum, Yrkeasastma, Lunger, Epidemiologi, Respirasjonsfysiologi
Kringlen, Einar Professor emeritus +47 94464501 (mob) +47-94464501 einar.kringlen@medisin.uio.no tvillingstudier, epidemiologi, psykiatri, schizofreni
Lergenmuller, Simon Stipendiat simon.lergenmuller@medisin.uio.no Statistikk, Biostatistikk, Epidemiologi
Lien, Lars Forsker +47 97040683 (mob) lars.lien@medisin.uio.no Epidemiologi, Psykiatri
Natvig, Bård Professor +47 22850608 bard.natvig@medisin.uio.no helseopplysning, Muskel og skjelett, trygdemedisin, epidemiologi, forsikringsmedisin
Olsen, Thomas Postdoktor +47 22851524 thomas.olsen@medisin.uio.no Epidemiologi, Vitamin A, B-vitaminer, Homocystein, svovelaminosyrer
Olstad, Emilie Willoch Doktorgradsstipendiat 930 60 396 Farmakoepigenetikk, Epigenetikk, Epidemiologi, Samfunnsfarmasi
Omsland, Tone Kristin Førsteamanuensis +47 22850606 t.k.omsland@medisin.uio.no Epidemiologi, Ernæring, Osteoporose, Sosial ulikhet, Diabetes
Qin, Ping Professor +47 22923480 +47 45229224 (mob) ping.qin@medisin.uio.no Epidemiologi, Selvmordsatferd, Psykiatriske lidelser, Registerforskning
Skudutyte-Rysstad, Rasa Førsteamanuensis +47 22852132 rasa.skudutyte-rysstad@odont.uio.no epidemiologi, tannhelsedeterminanter, tannhelse blant voksne, Komorbiditet
Skurtveit, Svetlana Professor II +47 41103614 (mob) svetlana.skurtveit@medisin.uio.no Benzodiazepiner, Epidemiologi, Opiatavhengighet, Helse og medisin, Rus og medikamentmisbruk, Mental helse
Strømme, Petter Professor emeritus +47 23015234 petter.stromme@medisin.uio.no Epidemiologi, Psykisk utviklingshemming, Genetikk
Thaulow, Erik Professor emeritus +47 23074537 erik.thaulow@medisin.uio.no Epidemiologi, Translasjonsforskning, Hjertefeil
Veierød, Marit Bragelien Professor +47 22851432 m.b.veierod@medisin.uio.no Biostatistikk, Epidemiologi, Ernæring, Kreft, Hjerte kar og lunger, Forskningsmetoder
Wang, Nina Johanne +47 22852270 ninaw@ulrik.uio.no karies hos barn, livskvalitet og oral helse, epidemiologi, helsetjenesteforskning, pedodonti, førskolebarn, kariesindikatorer
Zucknick, Manuela Førsteamanuensis +47 22851193 manuela.zucknick@medisin.uio.no epidemiologi, integrerende genomikk, biostatistikk, genetikk, risiko prediksjon, kreft