Nettsider med emneord «fjernmåling»

Publisert 17. nov. 2015 15:12

Permafrost forekommer i omtrent en fjerdedel av landarealet på den nordlige halvkule. I motsetning til snø og is kan ikke permafrost direkte observeres ved å bruke fjernmåling. Men satellitter kan samle data om permafrost fra sensorer fra målere i felt, og permafrost kan også modelleres numerisk ved å bruke overflatedata som temperatur og snø dybde. I SatPerm vil vi undersøke om slike datasett kan brukes til å modellere permafrost.

Publisert 4. feb. 2011 15:49

Alle eksemplene på denne siden handler om å lage bilder av fenomener som mennesker ikke er i stand til å observere alene. Vi bruker måleinstrumenter og datamaskiner til å hjelpe oss. Slik kan vi få se det usette!

Publisert 3. feb. 2011 21:09

Avbildning handler om å finne nye måter for å se det usette.

Publisert 18. nov. 2010 13:19

Signalbehandling, bildeanalyse og maskinlæring for anvendelser innen medisinsk avbildning, undervannsakustikk, seismikk og fjernmåling.