Personer med emneord «forskningsdata»

Navn Telefon E-post Emneord
Bergstrøm, Rebecca Josefine Five Universitetsbibliotekar +47 22859306 r.j.f.bergstrom@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Databaser, E-bøker, Rettskilder, Litteratursøk, Rettsvitenskap, Forskningsstøtte, Kurs, Forskningsdata, Veiledning, Samlinger, DataverseNO
Bochynska, Agata Førstebibliotekar agata.bochynska@ub.uio.no åpen forskning, forskningsdata, åpne data, forskningsmetoder, digitale forskningsmetoder, reproduserbarhet
Endresen, Dag Sjefingeniør +47 22851654 +47 40612982 (mob) dag.endresen@nhm.uio.no Forskningsdata, Datahåndtering, Biodiversitet, Biodiversitetsinformatikk, Biologisk mangfold, Datamodellering, Genetiske ressurser, Statistisk modellering
Hejer, Kaj Sjefingeniør +47 92064153 (mob) kaj.hejer@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema, Systemarkitektur, Backend, ledelse, forskningsdata
Kvale, Live Håndlykken Førstebibliotekar l.h.kvale@ub.uio.no åpen forskning, forskningsdata, åpne data, forskningsmetoder, forskningsinfrastruktur, FAIR, bibliotek- og informasjonsvitenskap
Lam, Jan Ming Overingeniør j.m.lam@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema, Systemarkitektur, Backend, ledelse, forskningsdata
Malovic, Ivana Førstebibliotekar +47 23074423 +47 41239568 (mob) ivana.malovic@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Open Access, Forskningsdata, EndNote, Rikshospitalet
Nguyen, Huyen Ngoc Overingeniør h.n.nguyen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema, Systemarkitektur, Backend, ledelse, forskningsdata
Ore, Katrine Seniorrådgiver +47 22845517 +47 99402319 katrine.ore@medisin.uio.no Rapportering, Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Analyse, Dokumentasjon, Forskningsdata, Datalagring, Datadeling, Regelverk, Kvalitetssystem, Forskningsetikk, Forskerstøtte MED, Personvern i forskning
Rinhaug, Aino Seniorrådgiver +47 91832342 (mob) aino.rinhaug@psykologi.uio.no Digital scholarship, Forskningsdata
Rockenberger, Annika Førstebibliotekar +4744214 annika.rockenberger@ub.uio.no digital humaniora, digitale forskningsmetoder, forskningsdata