Personer med emneord «globalisering»

Navn Telefon E-post Emneord
Bull, Benedicte Professor +47 22858902 benedicte.bull@sum.uio.no Styresett, Latin-Amerika, Globalisering
Chatterjee, Niladri Postdoktor +47 22858901 +47 40645178 (mob) niladri.chatterjee@sum.uio.no Global helse, Sør-Asia, Historie, Postkolonialisme, India, Bangladesh, Globalisering, Utvikling
Christensen, Peter Andreas Stipendiat +4531612817 (mob) +45 31612817 p.a.christensen@sai.uio.no Miljø, Globalisering, human- animal relations
Eriksen, Thomas Hylland Professor +47 22844128 +47 90050293 (mob) t.h.eriksen@sai.uio.no Globalisering, Modernitet, Klima, Kultur, Identitet, Norge, Australia, Indiske Hav, Karibia
Føllesdal, Andreas Professor +47 99235002 +47 99235002 (mob) andreas.follesdal@jus.uio.no Menneskerettigheter, Filosofi, Rettsteori, Demokrati, Legitimitet, Rettferdighet, EU, Internasjonale relasjoner, Globalisering, Næringslivsetikk
Hansen, Arve Forsker +47 22858844 +47 91559751 (mob) 91559751 arve.hansen@sum.uio.no Forbruk og livskvalitet, Asia, Vietnam, Mat, Energi, Miljø og klima, Utvikling, Globalisering
Hegertun, Nikolai Ph.d.-stipendiat +47-22858799 +4797666297 (mob) nikolai.hegertun@sum.uio.no Bistand, utviklingsteori, utviklingspolitikk, utenrikspolitikk, fredsforhandlinger, fredsprosess, migrasjon, politikkutforming, Globalisering
Hveem, Helge Professor emeritus helge.hveem@stv.uio.no Internasjonal politikk, Politisk økonomi, Utviklingsforskning, Globalisering, Direkteinvesteringer, Markedsmakt, Internasjonale institusjoner
Jakobsen, Jostein Forsker +47-22858805 41473961 (mob) jostein.jakobsen@sum.uio.no India, Asia, Mat, Fattigdom, Styresett, Forskerskolen, Politisk økologi, Utvikling, Globalisering, Forvaltning av naturressurser
Kristoffersen, Henning Ph.d.-kandidat 46793861 (mob) henning@thegovgroup.org Økonomisk antropologi, Politisk økonomi, Globalisering, Sosial organisasjon, Sosial endring, Stat, Gave/vare, reciprocity
Krohn-Hansen, Christian Professor +47 22855716 +47 93203383 (mob) christian.krohn-hansen@sai.uio.no makt, nasjon og stat, økonomisk antropologi, globalisering, karibiske studier, Den dominikanske republikk
Locane, Jorge Joaquin Førsteamanuensis +47 22840690 +47 48648296 (mob) j.j.locane@ilos.uio.no Spansk, Spanskspråklig litteratur, Litterær teori, Bokhistorie, Oversettelse, Kina, Avkolonial teori, Kalde krigsstudier, Sammenlignende litteratur, Poesi, Transnasjonale intellektuelle nettverk, Globalt sør, Globalisering, Glotopolitikk, Verdenslitteratur
McNeill, Desmond Emeritus +47-22858991 +47-95031848 (mob) desmond.mcneill@sum.uio.no Styresett, Globalisering, Fattigdom, Forvaltning av naturressurser, Forskerskolen, Bistand, Afrika, Asia
Naguib, Nefissa Professor 22857560 91710778 (mob) +4791710778 nefissan@sai.uio.no Globalisering, historie, Identitet, Kjønn, Kultur/Natur, Geologi, Mat, Migrasjon, Humanitarismen, Middelhavet, Norge, Brasil
Poulimenakos, Giorgos +3069465666 (mob) giorgos.poulimenakos@sai.uio.no Politisk antropologi, Økonomisk antropologi, Infrastruktur, Stat, Globalisering, Vold
Schober, Elisabeth Førsteamanuensis 22855396 elisabeth.schober@sai.uio.no globalisering, militærisme og kjønn, nasjonalisme, landegrensenes antropologi, Sør- Korea, Philippinene
Sinding-Larsen, Henrik Forsker +47-22180199 henrik.sinding-larsen@sai.uio.no Kulturbegreper, Globalisering, Miljø, Vitenskapsteori, Norge
Storrusten, Halvor Hyttel Ph.d.-kandidat halvor.storrusten@sai.uio.no Globalisering, Personhood, Disability
Støen, Mariel Cristina Professor +47 22858885 +47 91747049 (mob) 91747049 m.c.stoen@sum.uio.no Politisk økologi, Styresett, Latin-Amerika, Globalisering, Energi og klima, Forskerskolen
Tranøy, Bent Sofus Gjesteforsker +47 22 85 88 67 b.s.tranoy@arena.uio.no Politisk økonomi, Globalisering, Finanskrise, Offentlig politikk, Europeisering
Vindegg, Mikkel Førstelektor 95152486 mikkel.vindegg@sai.uio.no Energi, Nepal, Stat, Arbeid, Infrastruktur, Utvikling, Klima og miljø, Økonomisk antropologi, Forbruk, Materialitet, Globalisering