Nettsider med emneord «informasjonssystemer»

Publisert 16. sep. 2019 22:23

Managing and supporting the distribution of health commodities (such as medicines, vaccines and test kits) is challenging in developing countries. Weak health systems, fragile infrastructures (roads, electricity, telecommunication etc.), and multiple (fragmented) donor efforts with separate (silo) and parallel supply chains contribute to this.

Publisert 20. jan. 2014 07:12

Registration Deadline January 25th!

Venue Sixth Floor of the Informatics Building (IFI2).

Workshop Program

Publisert 14. aug. 2013 15:15

Registration Deadline August 23rd!

Venue Sixth Floor of the Informatics Building (IFI2).

Workshop Program

Publisert 2. aug. 2013 13:40

Health Information Systems Programme (HISP) er et globalt nettverk som ble etablert for å styrke helseinformasjonssystemer i utviklingsland. HISP styres og koordineres av Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

Publisert 14. jan. 2013 14:25

Registration Deadline January 25th!

Venue Fifth Floor Informatics Building Kristen Nygaards Sal 5370

24th PhD Days Workshop Program [doc]