Nettsider med emneord «kjernestruktur»

Publisert 27. aug. 2012 22:13

Kjernefysikken har som mål å undersøke og forstå atomkjernen. Kjernen befinner seg langt inne i atomet der nesten all kjent masse i universet er samlet. Den er satt sammen av protoner og nøytroner som danner et system av fermioner. Kreftene som binder sammen protonene og nøytronene, bestemmer antall stabile isotoper og deres relative forekomst i den verden vi lever. Atomkjernen er liten nok til at det finnes skarpe kvantetilstander, og samtidig stor nok til at vi finner samordnede bevegelser som rotasjon og vibrasjon.